Kategoria B

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych

Warunki przystąpienia do kursu :

 • Szkolenie może rozpocząć osoba 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia

 • Profil Kandydata na Kierowcę (pomagamy w uzyskaniu profilu)

Zapewniamy:

 • pojazdy takie same jak na egzaminie państwowym
 • materiały szkoleniowe

 • możliwość odbycia badania lekarskiego na miejscu w Ośrodku

 • wykwalifikowaną kadrę z długoletnim doświadczeniem 

 • płatność w ratach

Kategoria AM, A1, A2, A

Szkolenie kategorii A1, A2, A obejmuje:                                                        

 • 30 godzin teorii

 • 20 godzin praktyki

 • Szkolenie kategorii AM obejmuje 5h teorii i 5 praktyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się na placach manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym, w tym wyjazdy do Grudziądza.
 Wymagania:

 • kat AM  13 lat i 9 miesięcy

 • kat A1 15 lat i 9 miesięcy

 • Kat A2 17 lat i 9 miesięcy

 • kat A 23 lata i 9 miesięcy

Kategoria C

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • 20 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych

Zajęcia praktyczne odbywają się na placach manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym, w tym wyjazdy do  Grudziądza.
 Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do rozpoczęcia szkolenia.

Wymagane 20 lat i 9 miesięcy, możliwość rozpoczęcia kursu w wieku 18 lat po wcześniejszym odbyciu Kwalifikacji Wstępnej.


Kategoria C +E

Szkolenie obejmuje:                                                                

 • 25 godzin praktyki

Zajęcia praktyczne odbywają się na placach manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym, w tym wyjazdy do Grudziądza.
 Organizujemy badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do rozpoczęcia szkolenia.

Wymagane 20 lat i 9 miesięcy, możliwość rozpoczęcia kursu w wieku 18 lat po wcześniejszym odbyciu Kwalifikacji Wstępnej.


Kategoria B +E

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • 15 godzin zajęć praktycznych

Wymagane prawo jazdy kategorii B.

Kategoria T

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych

 • 20 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe

 • możliwość odbycia badania lekarskiego na miejscu w Ośrodku

 • wykwalifikowaną kadrę z długoletnim doświadczeniem

 • płatność w ratach

Wymagane 15 lat i 9 miesięcy


Szkolenie okresowe

CEL SZKOLENIA

Szkolenie okresowe kierowców to obowiązkowe , cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  35 godzin teorii


Kwalifikacja przyśpieszona

CEL SZKOLENIA

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku, oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje:

• 130 godzin teorii
• 10 godzin praktyki, w tym:
• 8 godzin zajęć w ruchu drogowym
• 2 godziny jazd w warunkach specjalnych

Kwalifikacja wstępna

CEL SZKOLENIA

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku (21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na ww. kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje:

• 260 godzin teorii
• 20 godzin praktyki, w tym:
• 16 godzin zajęć w ruchu drogowym
• 4 godziny jazd w warunkach specjalnych

Kurs kombajnisty

Czas trwania kursu - 52 godziny 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

   1. budowa kombajnu zbożowego
   2. obsługa techniczna kombajnu zbożowego
   3. bezpieczeństwo i higiena pracy kombajnem oraz przepisy przeciwpożarowe
   4. wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
   5. zajęcia praktyczne

Wymagania dla kandydatów:  prawo jazdy kategorii B lub T


Operator pras wysokiego zgniotu

Podczas kursu na operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu przygotujemy Cię do obsługi i przekażemy niezbędną wiedzę do profesjonalnego obsługiwania tego rodzaju urządzeń. Omówimy również budowę prasy oraz sposoby rozwiązywania problemów. Nasze szkolenie obejmuje prasy wysokiego stopnia zgniotu: prasy zwijające i prasy kostkujące.